In Nederland ligt vrijwel elke winter gedurende enige tijd sneeuw. De hoeveelheid is meestal beperkt, maar niet altijd; in sommige gevallen kan het neerslag-afvoerproces aanzienlijk beïnvloed worden doordat (een deel van) de neerslag niet direct beschikbaar is voor infiltratie of afstroming. Toch wordt sneeuw in Nederlands waterbeheer maar zelden beschouwd in modellering. We laten zien dat sneeuw-gerelateerde processen relatief eenvoudig mee te nemen zijn door de neerslag van tevoren te pre-processen. Hiertoe vergelijken we een aantal modellen, zowel voor het splitsen van neerslag in regen en sneeuwval, als voor het smelten van het sneeuwdek, en toetsen deze aan metingen van het KNMI. Hieruit blijkt dat eenvoudige modellen in Nederland het best voldoen: sneeuw in Nederlandse omstandigheden is zo heterogeen en metingen zijn zo schaars dat complexe modellen moeilijk te kalibreren zijn. Met eenvoudige modellen worden zowel de timing van sneeuwgebeurtenissen als de dikte van het sneeuwdek goed gesimuleerd. We toetsen het effect van sneeuw op het afvoerverloop van twee sub-stroomgebieden van de Berkel. Dit effect is doorgaans klein, behalve bij dikke sneeuwpakketten zoals in de winter van 2010/2011. In die gevallen verbetert de modelprestatie aanmerkelijk. Op de beschreven manier kan sneeuw dus relatief eenvoudig meegenomen worden in zowel langjarige modelsimulaties als in een operationele context: zo is één van de hier beschreven modellen geïmplementeerd in een operationeel Delft-FEWS systeem bij waterschap Rijn en IJssel.