WaterSNIP is een innovatieprogramma van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het richt zich op de vraag of de inzet van nieuwe technologie, zoals waterkwaliteitssensoren, zal leiden tot een efficiënter meetnet. Daarnaast heeft het programma tot doel om de schaal te verkleinen waarover uitspraken over de waterkwaliteit kunnen worden gedaan. Dit samen levert een toekomstbestendig LMM op. RIVM is initiatiefnemer van WaterSNIP, maar de nadruk ligt sterk op samenwerking met andere partijen. Het is nuttig en leerzaam om kennis te delen en samen pilots in te steken. Bovendien kunnen we zo de nieuwe meetmethode afstemmen met andere meetnetten, zo kan WaterSNIP zorgen voor harmonisatie van meetnetten.