Gedurende de laatste jaren is voor een groot deel van Nederland de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 50.000, geactualiseerd. Naast de grondwatertrappen is ook andere informatie over de grondwaterdynamiek verzameld, om daarmee te kunnen voorzien in de wensen van de gebruikers. Digitaal beschikbare geo-informatie van hoge resolutie speelde een belangrijke rol bij de actualisatie. In dit artikel beschrijven wij het omvangrijke actualisatieproject, waarbij wij aandacht besteden aan de validatie van de nauwkeurigheid van de oude en nieuwe kaarten en aan de afweging tussen kosten en kwaliteit bij de actualisatie.