Tijdreeksmodellen worden steeds vaker toegepast om de dynamiek in grondwaterstanden en stijghoogten te analyseren. Door de toepassing van meervoudige tijdreeksmodellen kunnen stijghoogtereeksen niet alleen gemodelleerd worden op basis van historische informatie, maar ook op basis van ruimtelijke samenhang. Zo kunnen data van omliggende meetpunten bijdragen aan een betere analyse van een meetreeks en kunnen samenhangende patronen gedetecteerd en geanalyseerd worden. In dit artikel geven we een beschrijving van het meervoudige tijdreeksmodel en passen we dit toe om mogelijke fouten in meetreeksen te detecteren.