Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. STOWA heeft HKV lijn in wat er en Siebe Bosch Hydroconsult in 2012 opdracht gegeven om beschikbare neerslag- en verdampingsgegevens te actualiseren, te bewerken en te ontsluiten voor alle waterbeheerders in Nederland. Dit heeft geresulteerd in www.meteobase.nl, hét online archief voor neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens en bijbehorende statistiek voor waterbeheerders. www.meteobase.nl bevat vlakdekkende rasters van historische neerslag en referentiegewasverdamping voor heel Nederland, neerslag- en verdampingstijdreeksen (ook met klimaateffect) en actuele neerslagstatistieken die door waterbeheerders direct kan worden gebruikt voor toetsen van watersystemen via de zogenaamde stochastenmethode en de tijdreeksmethode.