Bij het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen is in vele gevallen (zo niet in alle) het gebruik van een nauwkeurig DTM (Digitaal Terrein Model) essentieel. Met de komst van het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) is dat een minder problematische aangelegenheid dan voorheen, zeker binnen het landelijke gebied. Voor stedelijk gebied ligt dat helaas anders. De aangeleverde AHN-GRID-bestanden wijken sterk af van het ‘werkelijke’ maaiveldshoogteverloop. De vele ontwikkelde filtermethoden ten spijt hebben in elk geval voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Op basis van onderstaande analyses zijn we tot de conclusie gekomen dat het afleiden van een adequaat en accuraat DTM niet mogelijk is zonder gebruik te maken van de AHN-bron bestanden. Dit zijn puntbestanden met een puntendichtheid van ongeveer 15 punten per 100 m². In dit korte artikel staat een nieuwe filtermethode beschreven, alsmede de uitkomsten gepresenteerd. E.e.a. is toegepast binnen het gebied van de gemeente Utrecht, omdat voor dit gebied de diverse, ons inziens noodzakelijke bron- en validatiebestanden in overvloed aanwezig waren. We hopen hiermee hydrologen en GISspecialisten bij de diverse instellingen die zich bezighouden met stedelijk-hydrologische analyse van dienst te kunnen zijn.