In regionale grondwatermodellen wordt de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater gewoonlijk beschreven met een zogenaamde grondwaterstand-afvoer-relatie. Parameters in deze relatie zijn de drainageweerstand en de voedingsweerstand. Formules hiervoor kunnen worden afgeleid uit de oplossing van de stationaire grondwaterstroming in een dwarsprofiel door de toplaag van het grondwatersysteem, die gedraineerd wordt door evenwijdig aan elkaar liggende sloten. Het probleem wordt gecompliceerd door kwel of inzijging door de semi-permeabele laag, die de toplaag van de regionale aquifer scheidt. Oplossingen met en zonder gelijkmatig over de afstand tussen de sloten verdeelde kwel, worden afgeleid. De resultaten van verschillende bestaande oplossingen voor een aantal stromingssituaties worden met elkaar vergeleken.