In het Nederlandse waterbeheer maakt een hydroloog continu keuzes welke model-concepten te gebruiken om zijn vragen te beantwoorden. Voor het modelleren van het neerslag-afvoerproces zijn verschillende modelcodes veelvuldig toegepast. SOBEK-RR is een veel gebruikt neerslag-afvoermodel in de Nederlandse waterwereld voor hoogwater- en normeringsstudies, maar ook voor jaarrond simulaties en waterbalansstudies. In dit artikel geven we de lezers achtergrondinformatie over de mogelijkheden binnen deze modelcode. We schetsen het ontstaan van SOBEKRR, de ontwikkeling die het heeft doorgemaakt, de plaats die het inneemt ten opzichte van andere neerslag-afvoermodellen en de toepassingsmogelijkheden.