Wat is er mooier als je een nieuwe interesse, geschiedenis, weet te combineren met je oude vakgebied, de hydrologie? Na kennis te hebben genomen van het werk van anderen en zelf wat verkennend onderzoek te hebben verricht, stelde ik de NHV voor een symposium te wijden aan ‘historische hydrologie’.