Op 12 november 2019 vond, na de lunch, de NHV-najaarsbijeenkomst plaats die in
het teken stond van de zoet-zoutproblematiek in Nederland. NHV-voorzitter Remco
Uijlenhoet leidde het programma op zijn bekende enthousiaste manier strak de middag door. Om iedereen een beetje wakker te maken en de vizieren op zoet-zout te
krijgen, had Gu Oude Essink een quiz samengesteld met een fles wijn voor de winnaar
waarna het serieuze programma kon beginnen.