Bij het bepalen van de landbouwkundige schade als gevolg van een grondwateronttrekking wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van grondwaterstromingsmodellen. Ze worden gebruikt om zowel het door een grondwateronttrekking beïnvloede gebied als de verlaging door die grondwateronttrekking te bepalen. Deze modellen zijn echter veelal onderhevig aan numerieke verdroging, waardoor onjuiste en misleidende informatie kan worden gegenereerd. In dit artikel worden een aantal relevante aspecten met betrekking tot het gebruik van numerieke modellen en berekeningsmethoden bij het bepalen van landbouwkundige schade op perceelsniveau nader toegelicht.