De (geo)hydrologie speelt vaak een belangrijke rol in grootschalige infrastructurele projecten. Bij het ontwerp van deze projecten worden uitgebreide hydrologische studies uitgevoerd om vooraf de effecten op de omgeving te kunnen bepalen. Deze studies bestaan veelal uit een modelstudie, vooraf gegaan door een hydrologisch veldonderzoek. Aan een ontwerp worden eisen gesteld: met welke nauwkeurigheid moeten de effecten worden bepaald. Hier vanuit terugredenerend kan vervolgens worden vastgesteld hoe nauwkeurig de geohydrologische parameters dienen te worden bepaald. Deze nauwkeurigheidseisen vormen dus het startpunt voor de invulling van het hydrologisch veldonderzoek. In dit artikel wordt een gestructureerde aanpak gepresenteerd om het hydrologisch veldonderzoek resultaatgericht en zo optimaal mogelijk in te vullen. Als voorbeeld wordt het ontwerp van het spaarbekken Jannezand nabij de Biesbosch beschreven. Na vergelijking van verschillende soorten proeven is gekozen voor het uitvoeren van drie pompproeven, waarvan één in het 2e en twee in het Ie watervoerend pakket. De interpretatie van de pompproeven hebben de benodigde geohydrologische parameters opgeleverd met een bijbehorend betrouwbaarheidsinterval. Aan de hand van de gevonden betrouwbaarheidsintervallen kon worden geconcludeerd dat bij de ontwikkeling van het definitief ontwerp is voldaan aan de vooraf gestelde eisen.