Provincie Overijssel en Vitens willen beter weten hoe de geohydrologische opbouw van Vitens’ winvelden in elkaar steekt en met welke bodemparameters het systeem gekwantificeerd kan worden. Een goede eerste stap is dan doorgaans om eerst eens te verkennen wat we al weten, In de archieven van Vitens en TNO (waar de oude pompproefarchief van het RID wordt beheerd) zochten we naar rapportages van pompproeven. Daarbij kwamen uiteindelijk achttien pompproefrapporten boven water afkomstig uit de periode 1959-2014. We beoordeelden wat deze rapporten ons nu nog aan bruikbare informatie opleveren. Dat leidt tevens tot een mooi overzicht van de ontwikkelingen in de hydrologie.