De nieuwe Verdrogingskaart van Nederland is een produkt dat altijd op een warme politieke belangstelling mag rekenen. De samenstellers RIZA en RNM hebben echter grote moeite om tot een coherent landelijk beeld te komen. Opvattingen en werkwijzen van de provincies blijven op principiële punten verschillen. Waar en in welke mate de Nederlandse natuur precies is verdroogd is letterlijk giswerk, hoe betrouwbaar de kaart ook oogt.