Analytische elementen tegen MODFLOW: de grondwaterversie van Apple tegen Microsoft