In het kader van het project ‘Beter Bouw- en Woonrijp Maken’ worden met enige regelmaat sessies georganiseerd die tot doel hebben om
praktijkkennis over uiteenlopende aspecten van bouw- en woonrijp maken uit te wisselen en te ontsluiten. Eind december 2008 werd een kennissessie gehouden met als onderwerp de huidige praktijk van bepaling van doorlatendheden van de bodem in bouw-, infra- en milieuprojecten.