De komst van de computer, eind jaren ’60, ging gepaard met een opmerkelijke opbloei van numerieke methoden die tot dan toe in de marge van de wiskunde een kwijnend bestaan geleden hadden. De sleutel tot hun succes lag feitelijk in de beperkingen van de vroege computers: die waren voornamelijk heel goed in snel optellen en aftrekken. Nu, vijfentwintig jaar later, wordt het door de snelle opkomst van geavanceerde wiskunde-software plotseling weer aantrekkelijk om terug te grepen op oude vertrouwde analytische methoden. In dit artikel behandelen we met name de formules van Mazure, De Glee en Bosch. We maken van de gelegenheid gebruik om te laten zien hoe zogenaamde matrixfuncties in combinatie met MATLAB ongekend effectief ingezet kunnen worden om deze formules te generaliseren tot formules voor gelaagde systemen. Oplossingen die voorheen weken programmeerwerk vroegen, kosten in MATW letterlijk enkele regels. Met een regel extra krijgt u ook nog een plaatje, kant en klaar voor in uw rapport.