Waternet heeft langs het noordpand van het Lekkanaal in Nieuwegein een calamiteitengrondwater-winning met winputten die in het 2e watervoerend pakket (80 – 130 m-mv) staan afgesteld (afbeelding 1). Deze winning kan worden ingezet indien de kwaliteit van het ingenomen Rijnwater niet voldoet aan het Infiltratiebesluit. Inzet van de winning komt maar zelden voor, hooguit enkele dagen tot een week per jaar. De winning is goed beschermd omdat zich tussen het 1e en 2e watervoerend pakket een 20 m dikke kleilaag bevindt met een aanzienlijke verticale weerstand (ordegrootte 5000-10000 dagen).