‘Plausibel’ is een aanprijzing die met enige regelmaat wordt gegeven aan uitkomsten van hydrologische studies. Het schept vertrouwen als deskundigen onderzoeksresultaten ‘plausibel’ noemen. Maar wat bedoelen ze daar precies mee en bedoelen ze er allemaal hetzelfde mee? Is plausibiliteit objectief en reproduceerbaar vast te stellen? Wat is de rol van consensus bij de beoordeling van plausibiliteit? En als een deskundige een meetwaarde niet plausibel vindt, ligt dat dan aan de meting of aan de deskundigheid?