Na de afgelopen droge jaren staat de droogteschade aan landbouw, natuur, gebouwen, infrastructuur en cultureel erfgoed weer volop in de belangstelling. We waarderen het daarom dat Worm en van Bakel (2022) in het vorige nummer van Stromingen met behulp van een aantal aannamen en vuistregels hebben geschat hoeveel water er kan worden vastgehouden op de zandgronden van Nederland. Een constructieve bijdrage, waarbij ze zijn uitgegaan van de huidige landbouwpraktijk en de ontwateringsnormen uit het Cultuurtechnisch Vademecum (Cultuurtechnische Vereniging, 1988). De grondwaterstand in het voorjaar bepaalt de hoeveelheid die we kunnen vasthouden, want het voorjaar is de periode waarop planten beginnen te groeien en de draagkracht van de grond voldoende moet zijn voor de zware landbouwmachines, aldus de auteurs. Landbouwactiviteiten in het (vroege) voorjaar, zoals bemesting met dierlijke mest, leiden ertoe dat ontwatering van percelen nodig is, waarbij grondwater wordt afgevoerd.