Fijn dat Gé van den Eertwegh en Flip Witte onze poging om de (on)mogelijkheden van water vasthouden op basis van het huidige grondgebruik en geldende ontwerpmethoden en -normen op de zandgronden waarderen en als constructief beschouwen.