Met relevante en op internet beschikbare meetgegevens is een waterbalans van het Berkelgebied opgesteld. Dit is gedaan voor de jaren 2010 tot en met de zomer van 2022. Deze langjarige waterbalans laat duidelijk het effect van de drie warme en droge jaren 2018, 2019 en 2020 zien. Uit een analyse volgen waarden van de verdampingsreductie (gemiddeld voor het gehele gebied) voor verschillende periodes en een gemiddelde waarde van de bergingscoëfficiënt.