Doordat er steeds meer en gedetailleerdere gegevens van het watersysteem en zijn omgeving beschikbaar komen, hebben waterbeheerders nieuwe mogelijkheden voor het verkrijgen van actuele beschrijvingen van hun beheergebied. We beschrijven in dit artikel een automatische werkwijze voor het afleiden van afwateringseenheden. Deze werkwijze combineert innovatieve automatisering met bestaande tools om afwateringseenheden af te leiden op basis van het beheerregister en maaiveldverloop. De nieuwe afwateringseenheden hebben
realistische grenzen en kunnen gebruikt worden voor hydrologische modellering en advisering. Hierdoor hebben waterbeheerders sneller toegang tot de meest actuele beschrijving van hun beheergebied.