Door de extreme droogte van afgelopen jaren is de behoefte aan water vasthouden sterk toegenomen. Hierbij ligt de focus vaak op lokale maatregelen die snel genomen kunnen worden met het idee dat ze het regionale waterbeheer ten goede zullen komen. Echter, de regionale effecten van lokale maatregelen zijn grotendeels onbekend. Dit essay bespreekt acht uitdagingen om effecten te kwantificeren binnen drie categorie├źn: lokale context, watersysteemcontext en samenwerking met grondeigenaren. Binnen de lokale context nespreken we de doeleinden van de maatregelen en de definitie van water vasthouden. Lokale maatregelen hebben op watersysteemniveau niet altijd het gewenste effect. Het effect is afhankelijk van, onder andere, de ligging binnen het watersysteem, beheer en oplaadbaarheid. Tot slot worden keuzes van grondeigenaren niet of nauwelijks meegenomen in modelstudies. Dit essay opent de discussie over de mogelijkheden om modellen te verbeteren voor het opschalen van de effecten van lokale maatregelen naar het niveau van watersystemen. Dit is belangrijk om de regionale potentie van lokale maatregelen beter te kunnen schatten.