De curve-number vergelijking wordt in bepaalde programmatuur als basisvergelijking gebruikt voor de berekening van directe afstroming uit regenval. Daarnaast is ze een vast onderdeel van hydrologische tekstboeken. Het is mogelijk om de vergelijking af te leiden op een manier die laat zien wat de relatie is met andere in de afvoerhydrologie gebruikte concepten, met name de ogenblikkelijke eenheidsafvoergolf. Daarnaast laat deze afleiding een beperking van de bestaande curve-number vergelijking zien, en geeft daarmee ook inzicht in de beperkingen van de programmatuur die deze vergelijking gebruikt.