Na de droge zomers van de laatste jaren staat de droogteproblematiek in de IJsselvallei vol op het netvlies. Middels een quick scan is de potentie en effectiviteit van wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem voor droogtemitigatie in de IJsselvallei onderzocht. Uit deze quick scan blijkt dat het droogteprobleem in potentie ten dele kan worden opgelost met wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem. Naast het oplossen van droogte door het aanvoeren van water is het ook mogelijk om het neerslagoverschot in de winter vast te houden en/of landgebruiksaanpassingen door te voeren. De eindoplossing moet bestaan uit een combinatie van dergelijke maatregelen.