In ons artikel” in Stromingen 01 van 2023 zijn per abuis misleidende getallen gepresenteerd met betrekking tot de specifieke Nederlandse situatie omtrent toekomstige verandering in extreme dagneerslag (Gründemann e.a., 2023). Deze getallen golden voor Nederland inclusief de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. In dit corrigendum presenteren we een tabel die uitsluitend voor Nederland geldt. Deze nieuwe bevindingen laten eveneens zien dat de meest uitzonderlijke extremen relatief meer zullen toenemen, maar het verschil is nu kleiner en meer in lijn met de bevindingen uit STOWA2019.