Grondwater is doorgaans een saai onderwerp. Je ziet het eigenlijk nooit, en het beweegt amper. Als we in een zandpakket een stroming hebben van 50 meter per jaar, vinden we dat al heel wat. Vandaar dat ik verrast was dat er in de serie ‘Seconds from Disaster’ van National Geographic (beschikbaar via Youtube1) een heuse grondwaterramp verfilmd is.