Op 10 oktober gingen hydrologen en ecologen met elkaar in gesprek over de vraag: hoe kunnen beide groepen beter met elkaar samenwerken om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) te halen, en wat hebben ze daarvoor van elkaar nodig? Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) en STOWA.

Wat speelt er op het gebied van KRW en GWR en wat betekent dit voor de samenwerking tussen hydrologen en ecologen? Waarom scoort Nederland zo slecht? Hoe werken de beoordelingen? Welke meettechnieken zijn er en wat is nodig? Welke hydrologische data, tools en modellen zijn er en voldoen die? Wat doen we al goed en wat kan er beter?