Weerwoord op de reactie van Wim de Lange op het artikel van Douwe Kamper e.a.