Op 24 september 2020 vond de excursiemiddag “Terug naar de Bron” plaats, georganiseerd door de werkgroep tijdreeksanalyse in samenwerking met Vitens