In de reactie op mijn essay ‘Water in de landbouw, altijd te veel en te weinig?’ (Van Bakel, 2020) gaan Witte e.a. (dit nummer) nader in op een aantal hydrologische zaken. Hoofdpunt is dat ze de mogelijkheden om water vast te houden veel hoger inschatten dan ik heb gedaan