Herstel de processen in plaats van de vorm, dat is wat vaak te horen is rondom beekherstelprojecten. Maar over welke morfologische processen hebben we het dan? Hoe ontstaan die bochtige geulpatronen in beken eigenlijk, en meanderen beken eigenlijk wel? Er blijken nog andere soorten geulpatronen te bestaan dan alleen het meanderende patroon, en de ondergrond is cruciaal voor het ontstaan van die verschillende soorten geulpatronen. Het doel van dit artikel is om de bevindingen van het recent afgeronde promotie-onderzoek door Candel (2020) samen te vatten en te vertalen naar de implicaties voor beekherstel. Dit promotie-onderzoek richtte zich op de morfodynamiek van beeksystemen, en liep van 2015 tot 2020 als onderdeel van het project RiverCare.