Ruimtelijk gedistribueerde hydrologische (neerslag-afvoer)modellen vervangen steeds vaker hun gelumpte tegenhangers. Naast de potentie van deze modellen, komen ze met het probleem dat iedere rastercel een set parameterwaarden vereist, wat het kalibreren van deze modellen haast onmogelijk maakt. Hier testen we het gebruik van (pedo)transfer-functies om de parameterwaarden van het conceptuele hydrologische model wflow_sbm te schatten met open-source omgevingsdata. Door gebruik te maken van specifieke opschaalregels per parameter, kunnen de parameters afgeleid worden op de dataresolutie en gebruikt worden op elke gewenste modelschaal. Deze aanpak leidt tot afvoer- en verdampingssimulaties voor het Rijnstroomgebied die goed overeenkomen met afvoermetingen en onafhankelijke verdampingssimulaties. We vinden consistente parametervelden op de vier geteste resoluties (1,2, 2,4, 3,6 en 4,8 km), een vereiste voor een schaalbaar model. Gesimuleerde verdampingsfluxen op deze vier resoluties zijn vergelijkbaar (afwijkingen tot maximaal 30%) en in mindere mate geldt dit ook voor verticale bodemfluxen. Het ontwikkelde wflow_sbm model geeft een systematische onderschatting van de voorjaar- en zomerafvoer in de Alpen, wat te verklaren is door bias in de forcering in de wintermaanden. Een verbeterpunt is de schaalbaarheid van de gesimuleerde afvoer, welke nu alleen schaalbaar is voor de hoofdloop van de Rijn. Een schaalafhankelijke afleiding van het rivier- en laterale drainagenetwerk zou dit in de toekomst moeten voorkomen.