Droogte is één van de ernstigste natuurrampen in de wereld, met een enorme impact gemeten naar het aantal getroffen personen en economische schade. Eén van de meest effectieve manieren om de gevolgen van droogte te helpen verminderen is de ontwikkeling van een vroegtijdig droogtewaarschuwingssysteem (Drought Early Warning System; DEWS) op seizoenbasis. Helaas zijn in Nederland alleen droogtemonitoringssytemen beschikbaar die informatie verschaffen over klimatologische droogtecondities, bodemvochtgehalte en afvoermetingen. Het recent ontwikkelde ANYWHERE DEWS (ADEWS) heeft daarentegen aangetoond dat het over een aanzienlijke voorspellende waarde beschikt om droogte tot drie maanden vooruit te voorspellen en maakt het op die manier mogelijk om iets aan het gebrek aan droogtegevaarverwachtingen in Nederland te doen. De voorspellende kracht van ADEWS is het gevolg van het aggregeren van de voorspelde data van dagen naar een maand gecombineerd met het geheugen van hydrologische systemen. We merken hierbij op dat alle droogtewaarschuwingssystemen, inclusief ADEWS, alleen informatie verschaffen over droogte terwijl voorspellingen over de gevolgen van droogte nog ontbreken. De ontwikkeling van een waarschuwingssysteem over de impact van droogte op seizoenbasis zou prioriteit moeten krijgen op de nationale onderzoeksagenda.