Als relatieve leek op het gebied van stochastiek ben ik blij met het artikel van Martin Knotters, Paul baggelaar en Eit van der Meulen (Knotters e.a., 2020), waarin wordt
uitgelegd hoe veroorzaker én ontvanger een evenwichtig oordeel kunnen vormen over effecten gemeten in grondwater. Ook is goed te volgen wat eenzijdige insteek en interpretatie van metingen vermag. Met deze reactie wil ik de schrijvers uitdagen om volgende stappen te zetten en die te presenteren net als nu: zodanig dat het met gezond boerenverstand is te volgen.