Tegenwoordig zijn er steeds meer optische aardobservatiesatellieten in de ruimte die ons inzicht kunnen geven in de hydrologische kringloop. Afgezien van de radiometrische gegevens van deze instrumenten, kunnen ook de geometrische aspecten gebruikt worden. Zo kunnen verplaatsingen worden opgemeten over grote delen van ons
aardoppervlak. Doordat er tussen de opnames een klein tijdsverschil zit, kan het snel verplaatsende ijs op rivieren worden gemeten. Deze informatie maakt het mogelijk om hiaten in de afvoerdata van rivieren te dichten of deze data aan te vullen, of kan helpen bij het anticiperen op damvorming en overstromingen veroorzaakt door
bewegend rivierijs.