Pompen of verzuipen, dat is het lot van het westelijke veenweidegebied sinds de molenbemaling in de vijftiende eeuw is ingevoerd. En hoe harder we pompen, hoe
harder het land zakt: 3 – 5 meter in 1000 jaar tijd als gevolg van oxidatie van veen en inklinking. Onderstaand verhaal gaat over de geschiedenis van dat veenweidegebied. De rode draad is: hoe houden we het hoofd boven water?