Bij het analyseren van grondwaterstandsreeksen met behulp van transferfunctie-ruismodellen lijkt het meetinterval soms een beperkende factor te zijn voor een goede beschrijving van het systeem. Door echter gebruik te maken van een toestandsbeschrijving van het systeem hoeft het meetinterval niet meer maatgevend te zijn. Een toestandsbeschrijving gecombineerd met een Kulmanfilter maakt het namelijk mogelijk om het modelinterval los te koppelen van het rneetinterval. Dit betekent dus ook dat het modelinterval kleiner kan worden gekozen dan het rneetinterval. In dit artikel wordt aangetoond dat dit resulteert in een aanzienlijke verbetering van het model. De mate van verbetering hangt af van het rneetinterval en de responskarakteristieken van het te modelleren systeem. Verder laten we zien dat door toevoeging van hoogfrequente waarnemingen het model nog verder verbeterd kan worden.