Een belangrijke eis voor de toepassing van tijdreeksanalyse op hydrologische reeksen is dat deze zijn gemeten met een regelmatige frequentie. Deze meetfrequentie is meteen ook beperkend voor de minimale tijdstap waarmee de tijdreeksmodellen kunnen rekenen. Dit artikel beschrijfi een methode om een bepaalde klasse van tijdreeksmodellen, de zogenaamde transfer-ruismodellen (TR-modellen), toe te passen op reeksen die met een te lage of onregelmatige frequentie zijn gemeten. Op deze wijze kunnen hydrologische tijdreeksen worden verdicht en verlengd en kunnen gaten in deze reeksen worden opgevuld. Bijvoorbeeld: voor een locutie waar gedurende een aan aantal jaren op onregelmatige tijdstippen, soms met gaten van maanden, de stijghoogte van het grondwater is gemeten, kan’op deze wijze een langjarige reeks van dagelijkse stijghoogten worden gegenereerd. Voorwaarde is dan wel dat de belangrijkste invoervariabele van het TR-model – dit is meestal het neerslagoverschot – gedurende dezelfde langjarige periode op dagbasis is gemeten.