De meeste boeken over grondwaterstroming geven de formules van Edelman voor het berekenen van de tijdsafhankelijke stijghoogte en stroming in een halfoneindig uitgestrekt watervoerend pakket dat grenst aan open water waarin de randvoorwaarde vanaf t = 0 verandert volgens een bepaald verloop. Met een kleine aanvulling van een oplossing van Bruggeman reduceren alle gevallen (stromingsproblemen) waarvoor de formules van Edelman kunnen worden ingezet tot één uiterst eenvoudige formule die bovendien niet slechts vier, maar een oneindige reeks gevallen omvat. De oplossing is gegeven in een wiskundige functie die gemakkelijk geïmplementeerd kan worden, bijvoorbeeld als een functie in Excel; we hoeven dan geen tabellen in boeken meer te raadplegen om functiewaarden op te zoeken. Mijns inziens hoort in het vervolg de formule van Bruggeman (in aangepaste vorm) in elk hydrologieboek thuis en mogen we de Edelmanformules in de geschiedenisboeken bijschrijven.