Een wandvullende foto van het Noord-Zuidlijn station Vijzelgracht in aanbouw. Op de andere wand een presentatie over Modflow. In de zaal 16 cursisten, 3 docenten en 19 laptops. Het is vrijdag 14 oktober en de NHV Modflow I cursus is gestart op het kan-toor van Witteveen+Bos in Amsterdam.