Tijdreeksanalyse maakt het mogelijk om ter plaatse van een peilbuis de respons van de grondwaterstand op invloeden, zoals neerslag en verdamping, te bepalen. Vlakdekkende tijdreeksanalyse beschrijft de ruimtelijke samenhang van die respons, zodat ook tussen de meetpunten een schatting van grondwaterstandfluctuaties te maken is. We illustreren dit voor het duingebied van Voorne door op basis van grondwaterstandreeksen GxGkaarten te vervaardigen.