Een alternatieve beschouwing over de effecten van permanente grondwateronttrekkingen op verdamping en afvoer