Werkelijke verdamping is een cruciale grootheid binnen de hydrologie en meteorologie, van belang voor onder andere de productie van landbouwgewassen en van drinkwater uit grondwater. Meteorologische en hydrologische modellen hebben informatie over werkelijke verdamping en de onderliggende componenten daarvan nodig ter kalibratie en validatie. In Nederland is geen structurele infrastructuur aanwezig voor de bepaling van de werkelijke verdamping. We stellen een integraal systeem voor ter bepaling van de werkelijke verdamping. Hierin worden remote-sensing-informatie, netwerken van veldmetingen, alsmede meteorologische en hydrologische modellen geïntegreerd.