Polder Groot Mijdrecht is een diepe polder in het veengebied van West-Utrecht. De kwel in de polder is zeer sterk en het grootste deel van de kwel stroomt via een kortsluitstroming van het watervoerend pakket door de bodem onder de sloten direct de sloten in. Dit wordt stroming door wellen genoemd. Het aantal wellen is zo groot dat het geen zin heeft individuele wellen te beschouwen, maar dat het praktischer is om onderscheid te maken tussen wellende sloten en sloten zonder wellen (Zaadnoordijk e.a., 2009). De wellen spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding van polder Groot Mijdrecht en zorgen er voor dat ondanks de grote hoeveelheid kwel in de polder, de freatische grondwaterstanden een relatief grote dynamiek hebben en de kwel de wortelzone niet bereikt. De vraag dringt zich op in hoeverre de voor Polder Groot Mijdrecht afgeleide wellenregel ook toepasbaar is om het voorkomen en gedrag van wellende sloten in andere gebieden te beschrijven. Daarom is de wellenregel toegepast voor twee nabijgelegen polders waar recent modelonderzoek is uitgevoerd: Polder Nieuwkoop en Polder Zevenhoven (voor ligging zie afbeelding 1). In Polder Nieuwkoop komen wellen voor, terwijl er in Polder Zevenhoven geen wellen bekend zijn. Bij de toepasbaarheid is onderscheid gemaakt in de formule van de wellenregel enerzijds en de waarde van de parameters anderzijds.