Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • Artikel
  2022 - 1 / Henk Kooi, Jan Hummelman, Jelle Buma, Bram Hoogendoorn, Patrick Kiden

  Bruikbaarheid van doorlatendheidsbepalingen uit historische put- en pompproeven voor REGIS II

  ...
 • Essay
  2022 - 1 / Bas Worm, Jan van Bakel

  Het voorjaarsmoment: sleutel of achilleshiel in de aanpak van de droogte?

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Floris Verhagen, Lisette Avis

  Lessen uit lange grondwaterreeksen

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Jan van Bakel, Jacco Hoogewoud

  Landsdekkende vergelijking van de droogteschade en natschade volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel

  ...
 • boekbespreking
  2021 - 2 / Stefanie Bus

  Boekbespreking “Nederland Droogteland” door wetenschapsjournalist René Didde

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Rineke Hulsman, Wouter Stapel, Ingrid Jensen, Danny Heuvelink

  Klimaat en watervraag stedelijk gebied

  ...
 • Essay
  2021 - 2 / John Mulder

  Duizend jaar cultuurhistorie van het westelijke veenweidegebied: waar moet het heen met het veen?

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Pieter Filius, Sjon Monincx, Klaas-Jan van Heeringen, Ruud Kassing, Dirk Diederen

  Innovatieve sturing inzet noodretentiegebied Meene

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Eoin Burke, Gert van den Houten, Albrecht Weerts, Bart van Osnabrugge

  In Press: Moderne data-assimilatie in operationele hoogwaterverwachtingssytemen

  ...