Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

The Netherlands goes NHI!
maar Niet alle Hydrologen zullen Instappen …

De NHV organiseerde 22 januari 2009 een discussiemiddag waarin het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) centraal stond.

De hydrologie van Nederland wordt binnen het NHI met behulp van MODFLOW, metaSWAP en SOBEK in een landsdekkend model gebracht, op een ruimtelijk detailniveau van 250 maal 250 m en een temporeel detailniveau van 1 dag. Het is de opvolger van de hydrologie voor STONE en is/wordt, in opdracht van 3 ministeries (VROM, V&W en LNV) gemaakt door Deltares en Alterra, om landelijke studies te kunnen uitvoeren. De rol van regionale waterbeheerders en drinkwaterbedrijven is in discussie: leverancier van gegevens of toch ook meebouwer van (ingezoomde) regionale modellen en afnemer van bestanden.

Aan de hand van 3 inleidingen werd gediscussieerd over deze belangrijke nieuwe ontwikkeling waarmee veel hydrologen in Nederland te maken zullen krijgen.

Datum: 22 januari 2009          
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Alterra, Wageningen (Atlas-gebouw, routebeschrijving)

Het programma was als volgt:

13.00 uur         Ontvangst en koffie

13.30 uur         Opening door de middagvoorzitter, Toon Leijnse

13.40 uur         NHI: wat is het en wat zijn de beoogde landelijke

toepassingen, Timo Kroon (Waterdienst)

14.10 uur         NHI: De NHI trein vertrekt over enkele minuten.

Allemaal instappen?, Mark Bakker (KWR/TUD)

14.45 uur         Pauze

15.15 uur         NHI: Mijmeringen van een buitenstaander, Elgard van Leeuwen (TUD)

15.45 uur         Discussie olv de middagvoorzitter

16.30 uur         Borrel

 

zie tevens de flyer van deze bijeenkomst

 

Verslag:
In bijgevoegd bestand een verslag van de NHI discussiemiddag (H2O, Michael van der Valk), klik hier....
en een verslag zoals verschenen in Stromingen (juni 2009), klik hier....

 

Presentaties:

Alleen zichtbaar en te downloaden voor leden (na inloggen)