NHV-studiedag ‘Tijdreeksen in Grondwater’

NHV-studiedag ‘Tijdreeksen in Grondwater’

Datum: dinsdag 8 juni 2004
Lokatie: KWVN-zaal Kiwa Nieuwegein
Dagvoorzitter: Theo Olsthoorn

Inleiding
Er staan in Nederland duizenden peilbuizen, al dan niet voorzien van automatische drukopnemers, en haast dagelijks worden er wel nieuwe geslagen om de gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding te "monitoren". Al die buizen genereren tijdreeksen van de grondwaterstand, die op een goede dag geanalyseerd zullen moeten worden. Maar hoewel wij, grondwaterhydrologen, daartoe al een jaar of twintig over goede methoden beschikken, is de praktische uitvoering van tijdreeksanalyses nog steeds beperkt tot een kleine kring van specialisten. Ten onrechte, vinden de sprekers op deze studiedag van de Nederlandse Hydrologsche Vereniging. Toegegeven, termen als witte ruis, moving average parameters en autoregressie hebben ontegenzeggelijk de potentie om als rookgordijnen te werken, maar het wezen van de methode is heel goed te begrijpen, en er is tegenwoordig software beschikbaar die de techniek binnen handbereik van iedere praktiserende hydroloog brengt. Als u het dagprogramma leest zult u zien dat de voorbereiders gestreefd hebben naar een evenwicht tussen theorie en toepassing. U kunt ook zelf een actieve bijdrage leveren door in de ruime middagpauze deel te nemen aan de postersessie, waarbij ook gelegenheid geboden wordt om software te demonstreren.

Programma en presentaties

09:30 - 10:00 Ontvangst met koffie

10:00 - 10:10 Opening (Bert van Ee)
10:10 - 10:30 Overzichtsverhaal (Frans van Geer)
10:30 - 11:00 Tijdreeksen voor domoren (Harry Rolf)

11:00 - 11:30 Koffiepauze

11:30 - 12:00 Schatgraven in een grondwaterstandreeks (Paul Baggelaar)
12:00 - 12:30 Waar fysica de statistiek kan helpen (Jos von Asmuth)

12:30 - 14:00 Lunch, posters, demonstraties

14:00 - 14:30 Hoe vaak en hoe lang moet je meten? (Martin Knotters)
14:30 - 15:00 Simultaan modelleren: benutten van de ruimtelijke samenhang tussen reeksen (Wilbert Berendrecht)

15:00 - 15:30 Theepauze

15:30 - 16:00 Een tijdreeksmodel is ook maar een grondwatermodel (Kees Maas)

16:00 Borrel