Tijdreeksanalyse met R en oppervlaktewater

NHV Werkgroep Tijdreeksanalyse - Discussiemiddag
Tijdreeksanalyse met R en toepassingen in het oppervlaktewater

Op donderdag 21 november organiseerde de werkgroep Tijdreeksanalyse van de NHV weer een discussiemiddag. Het thema was “Tijdreeksanalyse met R en toepassingen in het oppervlaktewater”. Doel van de middag was om de mogelijkheden te bespreken van tijdreeksanalyse met de (gratis) programmeeromgeving R. Met name de toepassing voor oppervlaktewater is besproken. Er werd gestart met twee presentaties. Daarna volgde een discussie over mogelijkheden van tijdreeksanalyse met R en toepassingen en bezwaren op oppervlaktewatergegevens.

Aanleiding: Tijdens het op 6 maart 2012 gehouden symposium “Tijdreeksanalyse in hydrologisch toepassingsperspectief”[1] bleek een behoefte aan de toepassing van tijdreeksanalyse voor oppervlaktewaterparameters. De programmeeromgeving R biedt goede ondersteuning voor tijdreeksanalyse in het algemeen. Tijdens de discussiemiddag willen we bekijken in hoeverre tijdreeksanalyse zich ook leent voor oppervlaktewaterparameters zoals debieten of concentraties en op welke wijze R daarvoor kan gebruikt.

Wanneer: donderdag 21 november, tussen 14:00 - 16:00
Waar:  
Hoofdkantoor Grontmij, Landhuis Houdringe, Expozaal
De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt.

Programma
De discussiemiddag had een informeel karakter, waarin de volgende punten zijn bediscussieerd:

Daarna volgde een discussie n.a.v. het thema en de presentaties
Frans van Geer (TNO / Universiteit Utrecht) was gedurende de middag discussieleider.
Naast hem waren een aantal andere gerenommeerde specialisten aanwezig die graag hun kennis en inzichten met de aanwezigen delen en zich tegelijkertijd graag uit laten dagen door problemen en vragen vanuit de praktijk.

Er is een verslag gemaakt dat is toegezonden aan alle aanwezigen.